Zapojte sa do súťaže o super ceny!

Európsku súťaž v štatistike (European Statistics Competition, ESC) organizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky spolu s Eurostatom, štatistickým úradom Európskej únie. V školskom roku 2023/2024 bude prebiehať v 20 európskych krajinách. Prijmite výzvu spoznať svet štatistiky a zapojte sa do súťaže aj vy.

O súťaži

 • Európska súťaž v štatistike sa koná od školského roku 2017/2018. Slovenská republika sa do projektu zapojila v školskom roku 2022/2023.
 • Súťaž organizuje Eurostat s národnými štatistickými úradmi zapojených štátov.
 • Na Slovensku má nad súťažou záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 • V minulom školskom roku sa jej zúčastnilo 19 388 súťažiacich z 19 európskych krajín.
 • Súťažné tímy zo Slovenska boli v minulom ročníku úspešné aj v európskom finále.
Plagát Európska súťaž v štatistike (súbor na stiahnutie, PNG 4,1 MB) Plagát Európska súťaž v štatistike (súbor na stiahnutie, PDF 7,4 MB)

Prečo sa zapojiť

 • Jediná súťaž na Slovensku zameraná na štatistiku.
 • Je európska, víťazi národného kola súťažia s mladými ľuďmi z ďalších európskych krajín.
 • Udeľovanie cien víťazom európskeho kola sa koná v zahraničí.
 • Súťaží sa v tímoch, ktoré majú jedného až troch členov.
 • Tímová práca poskytuje priestor na spoluprácu.
 • Tím vedie pedagóg, čo prehlbuje komunikáciu medzi žiakmi a pedagógmi.
 • Súťaž prebieha online cez špeciálnu platformu.
 • Súťažiaci získajú nové vedomosti z oblasti štatistiky, naučia sa pracovať so štatistickými dátami.
 • Postupujúce tímy vytvárajú prezentáciu a natáčajú video, takže uplatnia aj svoju kreativitu.
 • Víťazi získajú hodnotné ceny.

Kto sa môže zúčastniť

 • Žiaci a učitelia gymnázií a študijných odborov stredných odborných škôl.
 • Žiaci sa do súťaže zapoja v jednej z týchto kategórií:
  • Kategória A: žiaci 3., 4. prípadne 5. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek 16 a viac rokov),
  • Kategória B: žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek 14 – 16 rokov).
 • Do súťaže sa prihlasuje tím, ktorý pozostáva z 1 až 3 žiakov a vedie ho učiteľ (tútor).

Ako súťaž prebieha

 • Súťaží sa v tímoch a v dvoch vekových kategóriách.
 • Národné kolo má dve etapy. V prvej súťažiaci vypĺňajú testy. Do druhej etapy postúpi maximálne prvých 20 tímov v každej vekovej kategórii, ktoré zároveň dosiahli viac ako 50 % bodov. Ak bude 20. miesto zdieľané, teda tímy budú mať rovnaký počet bodov, do 2. etapy postúpia všetky tímy zo zdieľaného 20. miesta. Úlohou je vypracovať analýzu na základe poskytnutých štatistických údajov.
 • Európske kolo prebieha súbežne vo všetkých zapojených krajinách. Úlohou tímov je nakrútiť krátke video na danú tému.

Aktuality

24.01.2024

Vo finále národného kola Európskej súťaže v štatistike 2024 si 45 tímov z celého Slovenska zmeria sily v analýze, ale najmä v kreatívnej interpretácii štatistických dát o zmenách v rodinnom živote na Slovensku. Stredoškoláci vytvoria prezentáciu z vybraných demografických údajov.

18.01.2024

Skončila sa prvá etapa národného kola Európskej súťaže v štatistike 2024. Priniesla vysoké bodové zisky súťažiacich tímov v testoch a silnú konkurenciu 129 škôl.

09.01.2024

Druhý ročník ESC 2024 aktivizoval takmer 500 stredoškolských tímov z celého Slovenska. Stredoškoláci prejavili rekordný záujem o súťaž, v ktorej si počas prvej polovice roka 2024 preveria svoje schopnosti hľadať, analyzovať, interpretovať fakty a odlišovať ich od dezinformácií.