Termíny

Súťaž sa viaže k aktuálnemu školskému roku. V školskom roku 2023/2024 prebieha European Statistics Competition 2024.

Ilustračný obrázok

Registrácia

07.11.2023

Začiatok registrácie

08.12.2023
do 23:59 h.

Nový termín ukončenia registrácie

Národné kolo

1. etapa národného kola

12.12.2023

Zverejnenie súťažných testov

12.01.2024
do 23:59 h.

Posledný termín na vyplnenie súťažných testov

16.01.2024

Vyhlásenie výsledkov a tímov, ktoré postupujú do 2. etapy národného kola

2. etapa národného kola

19.01.2024

Zverejnenie súťažného zadania

01.03.2024
do 23:59 h.

Posledný termín na nahratie vypracovaného súťažného projektu

04.03. – 22.03.2024

Zasadnutie odbornej poroty

25.03.2024

Vyhlásenie výsledkov národného kola

04.2024

Slávnostné odovzdanie cien víťazným tímom (budova Štatistického úradu SR v Bratislave)

Európske kolo

27.02.2024

Zverejnenie súťažného zadania

13.05.2024

Posledný termín na nahratie vypracovaného súťažného projektu

15.05. – 03.06.2024

Hodnotenie videí a zasadnutie odbornej poroty

06.06.2024

Vyhlásenie výsledkov európskeho kola

26.06. – 28.06.2024

Slávnostné odovzdanie cien víťazným tímom sa uskutoční v niektorej európskej krajine