Ako sa tímom darilo?

Na tomto mieste nájdete výsledky jednotlivých častí ESC 2024. Výsledky 1. etapy národného kola boli zverejnené 16. januára 2024. Celkové výsledky národného kola súťaže vrátane 2. etapy zverejníme 25. marca 2024 na tejto podstránke. Víťazné tímy európskeho kola predstavíme 6. júna 2024.

Ilustračný obrázok

Výsledky 1. etapy národného kola


Zaregistrované školy a tímy do ESC 2024

  • Do Európskej súťaže v štatistike 2024 sa zaregistrovalo:
    • 478 súťažných tímov,
    • 129 gymnázií a stredných odborných škôl SR,
    • 1249 študentov stredných škôl (z toho 409 mladších žiakov a 840 starších žiakov).