Obsahový správca a technický prevádzkovateľ

Obsahový správca

V prípade problémov s obsahom služby kontaktujte obsahového správcu.

E-mail: sutaz@statistics.sk


Technický prevádzkovateľ

V prípade problémov s prístupnosťou služby kontaktujte technického prevádzkovateľa.

E-mail: portal@statistics.sk