Zobraziť všetky aktuality

Najlepšie stredoškolské tímy v štatistike si v Bratislave prevzali ocenenia

Víťazi 2. ročníka Národného kola Európskej súťaže v štatistike 2024 spolu s odbornou porotou a generálnym tajomníkom Štatistického úradu SR

23.04.2024

Zvýšený záujem stredných škôl, tímov a žiakov priniesol Slovenskej republike piate miesto v rebríčku 20 európskych krajín prihlásených do Európskej súťaže v štatistike 2023/2024. Ocenenia za národnú časť súťaže si v Bratislave prevzali najlepšie tímy gymnazistov z Považskej Bystrice, Krompách, Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty, Levíc a Bratislavy.

Slovenskí stredoškoláci v druhom ročníku Európskej súťaže v štatistike na Slovensku potvrdili, že dokážu pracovať s faktami, vyhodnocovať ich a vytvárať z nich analytické závery. Vo veľkej konkurencii viac ako 1200 žiakov sa na stupňoch víťazov v národnom kole umiestnili gymnazisti z Považskej Bystrice, Krompách, Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty, Levíc a Bratislavy. Na slávnostnom odovzdávaní cien v Bratislave si od predstaviteľov Štatistického úradu SR prevzali svoje ocenenia a finančné poukážky.

Víťazstvo aktuálneho ročníka súťaže v stredoškolskej štatistike v kategórii starších stredoškolákov získal tím gymnazistov z Považskej Bystrice. Spomedzi mladších stredoškolákov preukázali najlepšiu znalosť štatistiky gymnazistky z Krompách. Hneď za nimi sa v oboch kategóriách umiestnili tímy z Banskej Bystrice a Rimavskej Soboty. Všetky štyri tímy pokračujú v súťaži v rámci európskeho kola, v ktorom majú pripraviť video s použitím štatistických údajov na tému „Predtým bolo všetko lepšie! Je to pravda alebo nie?“ Víťazi európskeho kola budú známi 6. júna 2024.

Celkovo sa druhého ročníka zúčastnili školy z 55 miest a obcí Slovenska. „V druhom ročníku súťaže v štatistike sme zaznamenali vyššiu úroveň znalostí pri práci so štatistickými dátami, ako aj kvalitu prezentácií. Podpísala sa pod to príťažlivá demografická téma – rodina. Žiaci sa jej zhostili excelentne,“ zdôraznila členka poroty Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR.

V druhom ročníku ESC 2023/2024 sa prejavil zvýšený záujem študentov aj pedagógov. Do súťaže sa prihlásilo 129 stredných škôl a 478 tímov s 1200 študentami, čo prinieslo Slovenskej republike 5. miesto v rebríčku 20 európskych krajín. Celkovo sa do súťaže zapojilo vyše 22-tisíc žiakov z vyše 6-tisíc stredných škôl v Európe.

„Pre spoločnosť je veľmi dôležité, že sa nám podarilo zvýšiť záujem mladej generácie o prácu s faktami z dôveryhodných zdrojov. Podarilo sa nám zapojiť o 50 % viac škôl a o takmer 40 % viac súťažiacich než v prvom, premiérovom ročníku súťaže,“ zdôraznil Marek Hargaš, generálny tajomník služobného úradu ŠÚ SR pri slávnostnom odovzdávaní cien.

Konečné umiestnenie tímov bolo výsledkom bodového hodnotenia v dvoch etapách. V prvej tímy odpovedali na otázky v troch testoch, v druhej dostali body za analytickú prezentáciu s použitím a hodnotením súvislostí na základe štatistických dát. Odborná porota hodnotila formálnu správnosť, interpretačno-argumentačnú úroveň ako aj prehľadnosť a originalitu spracovania prezentácií. V súlade s pravidlami je to teda predovšetkým jasné definovanie cieľov a postupov riešenia spolu s návrhom vhodnej analýzy a spracovania informácií.

Zmyslom súťaže je naučiť stredoškolákov pracovať so štatistickými informáciami, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. Zvyšuje schopnosti mladej generácie na Slovensku rozlišovať oficiálne zdroje údajov od neoficiálnych a učí ich rozpoznávať dezinformácie od faktov. Pedagógom zasa súťaž umožňuje používať zaujímavé formy výučby vrátane využitia reálnych údajov z oficiálnej národnej a európskej štatistiky.

Európska súťaž v štatistike je jedinečnou iniciatívou Eurostatu (štatistickým úradom Európskej únie) a národných štatistických úradov EÚ. Na Slovensku ju realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom. Na hodnotení prác sa podieľali aj Národná banka Slovenska ako aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Galéria zo slávnostného odovzdávania cien