Národné kolo 2. etapa

Druhá etapa národného kola súťaže prebieha od 19. januára 2024 do 1. marca 2024 do 23:59 h. Následne v termíne od 4. do 22. marca 2024 odborná porota posúdi prezentácie súťažiacich tímov. Vyhlásenie celkových výsledkov národného kola ESC 2024 sa uskutoční 25. marca 2024. Celkový počet bodov získaný v 1. etape a 2. etape národného kola rozhodne o víťazoch na národnej úrovni ESC 2024. Tri najúspešnejšie tímy v každej vekovej kategórii získavajú hodnotné ceny. Dva najúspešnejšie tímy v každej vekovej kategórii súčasne postupujú do európskeho kola.

Ilustračný obrázok

Ako pripraviť prezentáciu

 • Čo robiť so zadaním?
  Súťažné tímy si stiahnu podkladové dáta v zadaní, ide o údaje v tabuľkách. Úlohou je vypracovať z poskytnutých dát projekt - analýzu, interpretovať ich a uviesť nejaké charakteristiky a trendy vývoja (viac na prvom liste zadania).
 • Čo musí prezentácia obsahovať
  • ciele analýzy,
  • metóda práce: použité nástroje, technika analýzy údajov atď.,
  • výsledky: tabuľky, grafy, infografiky, popísané výsledky analýz,
  • závery.
 • Forma výstupu
  Prezentáciu možno pripraviť v PowerPointe (alebo podobnom programe). Na platformu sa vkladá výstup uložený v PDF formáte a v komprimovanej (ZIP) forme.
 • Rozsah maximálne 10 snímok
  Prezentácia môže mať maximálne 10 snímok vrátane prvej.
 • Formálne náležitosti
  Názov prezentácie – práce prihlasovanej do 2 .etapy NK - sa musí zhodovať s názvom tímu, ktorý ju vypracoval. Úvodná snímka musí obsahovať názov práce, názov tímu, súťažnú kategóriu (A alebo B) a názov školy. Mená žiakov sa neuvádzajú.
 • Termíny
  Prezentáciu treba nahrať na platformu v stanovenom termíne, teda do 1. marca 2024 do 23:59 h.
 • Hodnotenie práce
  O spôsobe hodnotenia prezentácii sa viac dozviete na podstránke Pravidlá.
 • Help link
  V prípade nejasností navštívte podstránku Najčastejšie otázky alebo nám napíšte.