Pozor, registrácia je ukončená!


Registrácia

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a žiačky gymnázií a študijných odborov stredných odborných škôl. Do súťaže sa prihlasujú v tímoch zložených z 1 až 3 členov. Každý tím musí mať svojho tútora, teda pedagóga/pedagogičku z danej školy.

Ilustračný obrázok

Ako na to

 • Tímy do súťaže registruje tútor v termíne od 7. novembra do 8. decembra 2023.
 • Žiaci sa do súťaže zapoja v jednej z týchto kategórií:
  • Kategória A: žiaci 3., 4. prípadne 5. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek 16 a viac rokov),
  • Kategória B: žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek 14 – 16 rokov).
 • Jedna škola môže do súťaže prihlásiť viacero tímov. Každý tím má svoj názov. Jeden tútor môže viesť viacero tímov. Jeden žiak nesmie patriť do viac ako jedného tímu.
 • Registrácia prebieha prostredníctvom špeciálnej platformy, v ktorej budú tímy neskôr pracovať so súťažnými zadaniami (preto si, prosím, pamätajte zadané prihlasovacie údaje).

Z vašich otázok

 • Ako máme nazvať náš tím?

  Názov tímu môže obsahovať maximálne 10 alfanumerických znakov (písmená, číslice), bez medzier.

 • Môže byť v tíme len jeden študent?

  Áno, v tíme môže byť jeden študent alebo študentka.

 • Môžu byť v jednom tíme študenti z rôznych tried?

  Pokiaľ každý zo žiakov spadá do rovnakej súťažnej kategórie, môžu byť v spoločnom tíme.