Európske kolo

Úlohou súťažiacich tímov v rámci európskeho kola je pripraviť video na tému: Predtým bolo všetko lepšie! Je to pravda alebo nie? Cieľom je potvrdiť alebo vyvrátiť objavujúce sa tvrdenia ľudí o „starých dobrých časoch“, kedy sa podľa nich žilo lepšie ako v súčasnosti. Argumentácia postavená na spracovaní štatistických dát má ukázať, či ide len o nostalgiu za minulosťou spojenú s obavami a strachom z nového, súčasného a budúceho, alebo o pravdivé tvrdenia potvrdené štatistickými dátami.

Zadanie je určené pre postupujúce tímy, ale zamyslieť sa nad ním môžu všetci stredoškoláci spolu s učiteľmi, napríklad v rámci vyučovacích hodín. Do európskeho kola za SR postupujú 2 najúspešnejšie tímy národného kola z kategórie A a tiež 2 najúspešnejšie tímy z kategórie B (zverejnené v časti Výsledky národného kola). Európske kolo prebieha v anglickom jazyku. Hotové videá je potrebné nahrať na online platformu súťaže do 13. mája 2024 do 23:59 h.

Ilustračný obrázok

Videá, ktoré uspeli v predošlom ročníku súťaže nájdete na slovenskej stránke súťaže ESC 2022/2023 v časti Ocenenia alebo na európskej stránke súťaže pre ročník 2022/2023.

Dôležité súvislosti

 • Spracovanie témy
  Pre tento ročník bola vybraná zaujímavá téma: Predtým bolo všetko lepšie! Je to pravda alebo nie? Detaily zadania ako aj pomôcky nájdete v dokumente Zadanie pre Európske kolo (súbor na stiahnutie, PDF 672 kB).
 • Na čo sa sústrediť
  Pri tvorbe videa si tímy môžu vybrať štatistické informácie z rôznych konkrétnych tém a oblastí, a tiež vlastnú, kreatívnu a jedinečnú cestu spracovania. Štatistiky však musia čerpať výlučne z oficiálnych štatistických zdrojov (Štatistický úrad SR, Eurostat, prípadne iné národné štatistické úrady v rámci EÚ a pod.) Odporúčame pozrieť kritériá hodnotenia v Pravidlách súťaže – Európske kolo.
 • Dĺžka videa
  Dĺžka trvania videa môže byť maximálne 2 minúty. K tomu 10 sekúnd je určených na vymenovanie využitých zdrojov štatistických údajov.
 • Texty vo videu
  Všetky texty vo videu (v tabuľkách či iných prvkoch videa) vrátane tvrdení a podpornej argumentácie musia byť v anglickom jazyku.
 • Zvukový komentár
  Pravidlá umožňujú nahovoriť komentár k videu aj v národnom (v našom prípade v slovenskom jazyku). Odporúčame zvoliť si jazyk, v ktorom sa bude súťažiacim dobre argumentovať. Ak nahovoríte komentár v slovenčine, video musí mať titulky v anglickom jazyku s obsahom hovoreného slova.
 • Sprievodný dokument
  Súčasťou súťaženej práce je okrem videa aj sprievodný dokument s opisom, ako ste video tvorili, resp. s komentárom k tomu, aké dáta ste vybrali a prečo. Predstavíte v ňom tiež členov tímu, techniku, ktorú ste použili, výber hudby a záberov. Dokument má mať maximálne tri strany, 2 opisujú proces tvorby videa a 1 charakterizuje použité zdroje dát. Podrobnejšie informácie nájdete v Pravidlách súťaže – Európske kolo.
 • Termíny
  Súťažné práce je potrebné nahrať na online platformu súťaže do 13. mája 2024 (do 23:59 h). Víťazi budú vyhlásení 6. júna 2024, viac v Harmonograme súťaže.
 • Forma výstupov
  Práce je potrebné vložiť na platformu ako komprimovaný súbor (ZIP), ktorý obsahuje súťažné video a tiež sprievodný dokument v PDF formáte. Tímy dostanú návod s pokynmi (viac v Pravidlách súťaže – Európske kolo).
 • Hodnotenie práce
  Videá hodnotí odborná porota z Eurostatu (štatistického úradu EÚ), pričom prihliada aj na sprievodný dokument.
 • Help link
  V prípade nejasností navštívte podstránku Najčastejšie otázky/ Európske kolo. Ak potrebujete konzultáciu alebo radu, napíšte nám alebo zavolajte na číslo 0918 900 494.