Národné kolo 1. etapa

V prvej etape národného kola, ktorá začínala 12. decembra 2023 a končila 12. januára 2024 do 23:59 h. vypĺňali študenti tri testy online priamo na stránke ESC 2024. Výsledky 1. etapy národného kola nájdete na podstránke Výsledky.

Ilustračný obrázok

Ako pracovať s testami

 • Študenti vypĺňajú tri testy
  • Základné znalosti zo štatistiky,
  • Vyhľadávanie a používanie oficiálnych zdrojov,
  • Interpretácia štatistického dokumentu.
 • Každý test obsahuje 10 otázok
  Ponúka 4 možnosti odpovede, z ktorých správna je vždy len 1.
 • Čas na vyplnenie testov nie je limitovaný
  Na vyplnenie testov nie je žiadny časový limit. Po uložení údajov sa dá k testu opätovne vracať. Je potrebné zapamätať si prihlasovacie heslo. Testy musia byť vyplnené do 12. januára 2024 do 23:59 h.
 • Na testoch je možné pracovať postupne
  Tímy môžu vypracovávať testy postupne, k testu sa možno opätovne kedykoľvek vrátiť, až do uplynutia lehoty vyhradenej na vypĺňanie testov.
 • Postupuje prvých 20 tímov
  Z každej kategórie postúpi do druhej etapy prvých 20 tímov s najvyšším bodovým hodnotením. V prípade, že by sa na 20. mieste v tabuľke umiestnilo viac tímov s rovnakým bodovým hodnotením, postúpia všetky tieto tímy.
 • Kontaktujte nás
  V prípade nejasností navštívte podstránku Najčastejšie otázky alebo nám napíšte.