Zobraziť všetky aktuality

Poznáme už 45 tímov postupujúcich do druhej etapy súťaže

Ilustračný obrázok

18.01.2024

Skončila sa prvá etapa národného kola Európskej súťaže v štatistike 2024. Priniesla vysoké bodové zisky súťažiacich tímov v testoch a silnú konkurenciu 129 škôl.

Prvé vyraďovacie kolo Európskej súťaže v štatistike 2024 (ESC2024) úspešne skončilo. Po jeho vyhodnotení už poznáme postupujúce tímy do 2. etapy národného kola. Kreatívnu prezentáciu z vybraných dát v nasledujúcej, druhej etape súťaženia, tak môže pripraviť 21 postupujúcich tímov starších žiakov (v kategória A) a tiež a 24 postupujúcich tímov mladších žiakov (kategória B).

Tri testy po 10 otázok úspešne vyplnilo oveľa viac tímov ako v minulom ročníku súťaže. Testy boli zamerané na štatistické pojmy a produkty Štatistického úradu SR a Eurostatu.

Bodové skóre tímov, ktoré vyplnili testy, bolo v priemere až o 20 % vyššie ako v predošlom, prvom ročníku súťaže. Súčasne viac ako 60 % tímov prekročilo hranicu 50 zo 100 možných bodov. „V priebehu druhého ročníka ESC 2024 na Slovensku študenti výrazne zvýšili kvalitu odpovedí v testoch. Tešíme sa kreativitu a obsah prác, ktoré postupujúci pripravia počas 2. etapy súťaže,“ uviedla Nikoleta Šlachtová, generálna riaditeľka diseminácie a komunikácie Štatistického úradu SR.

Postupujúce tímy v oboch kategóriách mali priemerný bodový zisk takmer 93 z maximálneho možného počtu 100 bodov. Maximálny počet bodov dosiahlo viac ako 10 % postupujúcich tímov. V zmysle pravidiel však postupuje len 20 najúspešnejších tímov, ich reálny počet je mierne vyšší, pretože na 20. priečke sa ocitlo niekoľko tímov s rovnakým bodovým ziskom.

Na štart ESC 2024 sa na Slovensku postavilo viac ako 1200 študentov v takmer 500 tímoch zo 129 gymnázií a stredných odborných škôl v SR. Väčšia konkurenkcia bola medzi staršími stredoškolákmi, dve tretiny prihlásených tímov boli práve z tejto kategórie. Súťažiť sa rozhodli aj školy, pre ktoré nie je matematika a štatistika primárnym obsahom osnov ich výučby.

Zadanie pre 2. etapu Národného kola ESC 2024 bude zverejnené v piatok 19. januára.

Výsledky 1. etapy národného kola ESC 2024 na Slovensku.