Zobraziť všetky aktuality

Kreatívne prezentácie súťažných tímov už hodnotí porota, vyhodnotenie slovenskej časti ESC 2024 sa blíži

Ilustračný obrázok

11.03.2024

Národné kolo Európskej súťaže v štatistike 2024 finišuje. V druhej etape súťažné prezentácie odovzdalo celkovo 40 postupujúcich tímov v oboch kategóriách. Ich hlavnou úlohou bolo prelúskať demografické štatistiky, stanoviť hypotézy a interpretovať zistenia o rodinnom živote na Slovensku.

Nosnou témou druhého ročníka ESC 2024 na Slovensku bola rodina a rodinné správanie obyvateľov. Stredoškolské tímy si pod drobnohľad vzali demografické štatistiky a pod vedením svojich tútorov v nich hľadali odpoveď na otázku „Ako sa zmenila rodina v našej spoločnosti“ počas 30 rokov. Súťažné práce so svojimi zisteniami odovzdalo do finálneho hodnotenia 18 tímov v kategórii A – starších žiakov a 22 v kategórii B - mladších žiakov.

Kreatívne prezentácie študentských záverov teraz hodnotí odborná porota zložená z expertov štatistického úradu, ministerstva školstva a Národnej banky Slovenska. Okrem formálnej správnosti a celkovej prehľadnosti posudzuje interpretačno-argumentačnú úroveň, ale aj originalitu prístupu a spracovanie prezentácií. V súlade s pravidlami je to teda predovšetkým jasné definovanie cieľov a postupov riešenia spolu s návrhom vhodnej analýzy a spracovania informácií.

Výsledky národného kola (v súhrne za prvú aj druhú etapu) zverejní Štatistický úrad 25. marca 2024 na podstránke Výsledky. Tri najúspešnejšie tímy z každej kategórie získajú finančnú poukážku v hodnote do 250 eur. Súčasne prvé dva tímy z každej kategórie postúpia do medzinárodného finále súťaže. No už teraz sa môžu všetci súťažiaci, ale nielen oni, zamyslieť nad zadaním, ktoré bude témou v nasledujúcom, európskom kole ESC 2024.

Druhý ročník ESC 2024 na Slovensku pritiahol k aktívnej účasti celkovo 1249 študentov zo 129 škôl. Ďakujeme všetkým súťažiacim a ich tútorom za vynaloženú snahu a úsilie. Veríme, že podujatie im prinieslo nielen nové vedomosti, ale predovšetkým skúsenosť z využitia akademických znalostí matematiky v štatistickej praxi.