Zobraziť všetky aktuality

V národnom finále stredoškoláci odkryjú trendy v rodinnom živote Slovákov

Ilustračný obrázok

24.01.2024

Vo finále národného kola Európskej súťaže v štatistike 2024 si 45 tímov z celého Slovenska zmeria sily v analýze, ale najmä v kreatívnej interpretácii štatistických dát o zmenách v rodinnom živote na Slovensku. Stredoškoláci vytvoria prezentáciu z vybraných demografických údajov.

Druhá, záverečná etapa národného kola ESC 2024 preverí pripravenosť študentov pracovať a kreatívne interpretovať údaje. Úlohou stredoškolských tímov je pripraviť prezentáciu a zaujať odbornú porotu vlastným pohľadom na tému Ako sa zmenila rodina v našej spoločnosti. Štatistický úrad SR zverejnil zadanie pre národné finále Európskej súťaže v štatistike 2024.

V prezentácii budú tímy spracovávať rôzne dáta z oblasti demografie, ktoré hovoria napríklad o vývoji veku snúbencov vstupujúcich do manželstva, počtoch sobášov, veku rodičiek alebo o počtoch narodených detí. Výber dát je na zvážení a kreatívnom poňatí témy jednotlivých tímov. Ľubovoľne môžu spracovať trendy vývoja v jednotlivých krajoch, okresoch v regionálnom porovnaní alebo na časovej osi od roku 1996 do roku 2022. Podkladové dáta môžu tiež navzájom kombinovať, porovnávať a interpretovať tak, aby podložili svoj pohľad na zmeny a trendy vo vývoji spoločnosti.

Prezentácie musia súťažiace tímy odovzdať do 1. marca 2024. Následne odborná porota počas troch týždňov zhodnotí formálnu správnosť, prehľadnosť, štruktúru prezentácie, zadefinovanie cieľov a argumentáciu riešení, ale aj ich výstižnosť a kreatívne spracovanie. Hodnotiť sa bude tiež vhodný výber ukazovateľov a grafov (viac v Pravidlách súťaže).

Výsledky národného kola (v súhrne za prvú aj druhú etapu) budú zverejnené 25. marca 2024. Tri najúspešnejšie tímy z každej kategórie získajú finančnú poukážku v hodnote do 250 eur. Súčasne dva najlepšie tímy z každej kategórie postúpia do medzinárodného finále súťaže.